Apurahat

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakaa vuosittain apurahoja Lähi-idässä suoritettavaan tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin matkoihin sekä arabian opintoihin.

Matka-apurahat on suunnattu alan tutkijoille ja väitöskirjan tekijöille ja niitä myönnetään ensisijaisesti Lähi-itään suuntautuviin kenttätyö- ja aineistonkeruumatkoihin. Näitä apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkinto-opiskelijoille.

Arabian kielen opintoihin suunnattuja apurahoja myönnetään pääasiassa Lähi-idän alueella suoritettavien kieliopintojen kurssimaksuihin. Arabianopiskeluun tarkoitettuja apurahoja voivat hakea myös perustutkinto-opiskelijat.

Joka toinen vuosi FIMEn kautta on haettavissa ekumeeniseen ja muuhun Aimo T. Nikolaisen elämäntyön mukaiseen tutkimukseen suunnattu stipendi.

Käynnissä olevat ja tulevat haut