Tietosuojaseloste, rekrytointi

päivitetty 4.4.2022

Käyttötarkoitus: Suomen Lähi-idän instituutin säätiön sr työhakemusten ja työnhakijoita koskevan tiedon käsittely.

Rekisteröityjen ryhmät: työpaikkaa hakevat

Kuvaus henkilötietoryhmistä: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; koulutus-, työkokemus, julkaisuluettelo ja muu osaamistausta; hakijan oma kuvaus osaamisestaan ja soveltuvuudestaan tehtävään; rekisteröidyn oma-aloitteisesti toimittamat suosittelijoiden nimet, asema ja yhteystiedot; rekisteröidyn oma-aloitteisesti antamat vapaamuotoiset tiedot, kuten tiedot harrastuksista, luottamustoimista, elämäntilanteesta, jne.; rekrytointiin osallistuvien henkilöiden mahdollisesti kirjoittamat yhteenvedot hakijoista ja mahdolliset yhteenvedot hakijan ilmoittamien suosittelijoiden antamista lausunnoista; ja mahdollisesti toteutetun henkilö- ja soveltuvuusarvion tulokset.

Vastaanottajaryhmät: Henkilötietoja käsittelevät rekrytointiprosessissa mukana oleva säätiön henkilökunta ja hallituksen jäsenet.

Tietojen käsittely: Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytysajat tai sen määrittämiskriteerit: hakijoiden nimet voidaan säilyttää pysyvästi (instituutin säätiön hallituksen pöytäkirjat). Hakemukset säilytetään kahden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen.

Yhteystiedot:

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö

Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki

Edustaja: 

Anu Leinonen                               

anu.leinonen(at)fime.fi

040-7320776