Stipendi modernin Lähi-idän yhteiskuntia tai politiikkaa käsittelevään maisterintutkielmaan

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö julistaa haettavaksi stipendin, joka myönnetään modernin Lähi-idän yhteiskuntia tai politiikkaa käsittelevän maisterintutkielman tekijälle. Stipendi on suuruudeltaan 1 000€.

Stipendiä haetaan tällä hakulomakkeella. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, joka sisältää aikataulun työn etenemisestä (1 sivu), sekä opintorekisteriote (WebOodista tulostettu tai vastaava riittää). Lomakkeeseen täytetään työn ohjaajan nimi ja yhteystiedot, mutta hakemuksen liitteinä ei toimiteta erillisiä lausuntoja tai suosituksia. Hakemusten arviointikriteereinä toimivat tutkimussuunnitelman laatu ja aikataulun realistisuus.

Stipendin saajalle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa opinnäytetyönsä pohjalta Lähi-idän nykypolitiikkaa käsittelevään Lähi-itä NYT -asiantuntijablogiin (lahi-itanyt.fi/).  

Hakemukset toimitetaan Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Inka Nokso-Koivistolle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@fime.fi) 30.4. mennessä. Säätiön hallitus tekee päätöksen stipendistä kesäkuun kokouksessaan, ja stipendin saaja ilmoitetaan säätiön verkkosivuilla 10.6.2020 mennessä. 

Linkki tietosuojaselosteeseen