Ohjeet FIMEn apurahan saajille

Apurahasopimuksen laatiminen

Jos et voi ottaa apurahaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi säätiön asiamiehelle. Säätiön asiamies on yhteydessä apurahan saajiin, ja apurahan saajan sekä Suomen Lähi-idän instituutin säätiön kesken solmitaan apurahasopimus, josta ilmenee apurahan käyttökohde sekä budjetti. 

Muutokset apurahan käyttötarkoitukseen

Jos apuraha halutaan käyttää säätiön kanssa solmitusta sopimuksesta poikkeavalla tavalla, on apurahansaajan sovittava tästä etukäteen säätiön asiamiehen kanssa. Esimerkiksi, matkakohteen vaihtaminen, matkan keston merkittävä lyhentyminen tai rahan siirtäminen budjettikohtien (majoitus, lennot, muut kulut) välillä edellyttää lupaa säätiöltä.

Kun olet käyttänyt apurahan

Toimita tältä sivulta ladattavissa oleva selvityslomake säätiön asiamiehelle mahdollisimman pian apurahan käyttämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.12.2021. Selvityksen yhteydessä on toimitettava listaus apurahalla katetuista kuluista sekä numeroidut kuittikopiot näistä kuluista. Myös lentojen boarding passien kannat on säilytettävä. Jos joudut palauttamaan osan apurahasta, tee tämä heti matkasi päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.12.2021.

Apurahan selvityslomake 2021

Arabian apurahan selvityslomake 2021