Myönnetyt apurahat 2021

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr jakoi kokouksessaan 30.3.2021 seitsemän FIMEn apurahaa, joiden yhteenlaskettu arvo on 15 194 euroa.

Apurahoja myönnettiin seuraaville henkilöille:

Matka-apurahat

Laleh Golamrej Eliasi 3 000 €
Tiina Hyyppä 5 000 €
Juha Saarinen 2 240 €

Arabian kielen opintoihin myönnettävät apurahat

Leena Sillanpää 1 740 €
Merit Hietanen 1 674 €
Ida Emilia Reini 740 €
Ninette Kouhia 800 €


Onnittelemme kaikkia apurahansaajia!