Myönnetyt apurahat 2020

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr jakoi kokouksessaan 17.3.2020 yhdeksän FIMEn omaa apurahaa, joiden yhteenlaskettu arvo on 13 000 euroa.

Apurahoja myönnettiin seuraaville henkilöille:

Matka-apurahat

Amira Abou-Taleb 1 650 e
Hadi Farahani 3 000 e
Andres Nommik 2 600 e

Arabian kielen opintoihin myönnettävät apurahat

Kirsi Keinänen 1 320 e
Miriam Huovila 1 780 e
Siiri Karjula 665 e
Lauri Ala-aho 665 e
Aino Hautsalo 1 320 e

Apuraha modernin Lähi-idän politiikkaa tai yhteiskuntia käsittelevään maisterintutkielmaan

Airin Bahmani 1 000 e

Muut apurahat

FIMEn apurahojen lisäksi vuonna 2020 jaettiin myös Aimo T. Nikolainen -stipendi (3 000 e) jonka saaja on Emil Anton.

Onnittelemme kaikkia apurahansaajia!